Tena för män

Lider du som man av inkontinens, är det viktigt, att du använder några inlägg som för det första kan motstå ofrivilligt urinläckage, och att inlägget samtidigt är komfortabelt att använda. Mannens anatomi är väsentligt olik kvinnans, och Tena har därför framställt en särskild serie med inkontinensprodukter som passar så gott som alla män.

Inläggen är skålformade, så de ger en tät passform, och ger dig det nödvändiga skyddet. De har samtidigt en klisterremsa, så de hålls kvar i den bästa positionen. I denna kategori hittar du tre olika inlägg, alla är utformade som en vuxenblöja, samt en Tena byxblöja. Slutligen tillhandahåller vi också Tena Pants Plus, som är inkontinensunderbyxor, som kan användas av både män och kvinnor.


Tena för män är speciellt framställda efter mannens anatomi

Som man hittar du många olika alternativ bland Tenas blöjor till vuxna män. De primärprodukter som finns i herrkategorin är de som heter "Tena för män". De kan fås i fyra olika typer, som kallas "nivå 1", "nivå 2", "nivå 3" och "nivå 4".

De tre förstnämnda har nästan samma form, men absorptionsförmågan är olika, och nivå 1 har den lägsta absorptionsförmågan.

Därefter kommer Tena nivå 4, som i motsats till de andra tre vuxenblöjorna är utformad som kalsonger. Många anser, att en byxblöja är lättare att använda, då den sitter bättre, och har en högre absorptionsförmåga.

Dessutom tillhandahåller vi två andra Tenaprodukter, och bägge kan också användas till blöjor för vuxna män. Den ena är Tena Pants Plus, som kan fås i olika storlekar från Small till XL. Den andra är Tena Flex, som är blöjbyxor med extra hög absorptionsförmåga.Hur ofta upplever män inkontinens?

Då inkontinens ofta betraktas som ett stort tabu, är det många, som helt avstår från att tala med andra om problemet. Även med ens egen läkare tycker många att det är för pinsamt eller för privat att dela med sig av det. Därför är det svårt att göra exakt uppskattning av hur många som har problem. Under 2012 gjordes dock en stor europeisk undersökning om detta. Det visade sig, att, omkring 80.000 skandinaviska män led av inkontinens.

Oavsett om man lider avmildare eller svårare inkontinens så är det viktigt, att man får tala med andra om problemet. Inkontinens kan ha en markant effekt på ens lust till socialt samvaro med andra, och bidrar ofta till en markant sämre livskvalitet.

Undersökningen visade dessutom, att nästan 40% av de män, som har inkontinens symptom, väntade ett helt år innan de uppsökte sina läkare. Idag finns det många produkter på marknaden, som gör det möjligt att upprätthålla en normal vardag trots inkontinensen. Hos Shoppo samarbetar vi med Tena, som är en av de ledande producenterna i världen för inkontinensprodukter. Produkterna varierar mycket i typ och utseende. Vi har noggrant valt ut vilka produkter vi tillhandahåller från Tena, så alla våra kunder kan hitta en egen vuxenblöja i vårt sortiment. De blöjor och inlägg vi tillhandahåller är bland annat:

- Tena för män, nivå 1 – inlägg för dig, som läcker urin då och då, och normalt bara några droppar åt gången
- Tena för män, nivå 2 – om du har större urinläckage, och inte själv kan kontrollera när det händer
- Tena för män, nivå 3 – till svår inkontinens, då du inte kissar så ofta, men i gengäld mycket varje gång
- Blöjor med en ”byxblöja” passform, som liknar vanligt mönstrade kalsonger. De passar till personer med kraftig inkontinens, möjligtvis också med avföringsinkontinens. - Tena Pants Plus, som också är formade som en byxblöja. Denna vuxenblöja kan både användas av män och kvinnor.Finns det andra hjälpmedel än vuxenblöja?

Blöjor, inlägg, binda och liknande engångsprodukter är utan tvivel den mest utbredda metoden för hantering av inkontinens med ofrivilligt urinläckage. Det finns en rad andra hjälpmedel på marknaden, som också i någon grad kan ge samma upplevelse. Ett av alternativen är ”system”, som du bär på kroppen. Det samlar urinen i en behållare, som är placerad runt om benet. Många tycker att detta låter bra, för då använder man inte en blöja. I gengäld ska systemet ”sättas på”, och uppsamlingskärlet sitter runt om benet. Därför är det inte vidare komfortabelt, likaså kräver det nästan full avklädning, när du ska ta det av eller på.

Därför väljer de flesta, att använda en vuxenblöja. De packas ofta styckvis, så de är lätta att ha med i väskan. Dessutom är det en diskret lösning, som du lätt kan använda, utan att andra märker det. När det är tid till att byta blöja behövs bara ett snabbt toalettbesök, och flera av Tenas produkter är dessutom försedda med en fuktindikator.Finns det ett sammanhang mellan prostatacancer och inkontinens?

Man kan inte utan vidare dra slutsatsen, att inkontinens alltid beror på prostatacancer, men det verkar ofta finnas ett samband mellan de två. Vid stressinkontinens verkar oftakomma till följd av en operation, då ”låsmekanismen” försvinner för blåshalsen. Det medför, att urinröret utsätts för ett större tryck, och saknar styrka som kan leda till inkontinens.

Börjar du känna av inkontinens, ska du prova att föra dagbok över en period på 3- 7 dagar. Skriv ner varje gång du dricker med tidpunkten och hur mycket, och hur ofta du går på toaletten. Dessutom ska du hålla noggrann kontroll på när du upplever urinläckage. All denna information kommer din läkare använda, så att ni tillsammans kan tala om problemet och samtidigt med detta görs ofta en prostatacancer undersökning.Vad ingår i begreppet ”stressinkontinens”?

När man upplever inkontinens är det ofta i form av små droppar under dagen, och i mindre utsträckning vid tidpunkten för större urinering. Orsaken kan då och då bero på en förstorad prostata. Den utvidgade prostatan betyder, att urinen har svårt att passera vid toalettbesök.

Det samma kan ske som följd av en prostataoperation. I sådana fall betecknas problemet som stressinkontinens, då man antingen läcker då och då, eller specifikt när man till exempel, hostar, nyser, skrattar eller motionerar.