Alla köp framtill den 23 december kan bytas till och med den 31 januari 2019.

×

Tröskellist

Tröskellist är den bästa - men också den mest omfattande– lösning, för att jämna ut nivåskillnaden mellan rummena i hemmet. En tröskellist ersätter den existerande tröskeln. Därför ska den gamla tröskeln först avmonteras, och därefter läggs en skena över öppningen. Detta är en ytterst elegant lösning, som kan användas oavsett om du har heltäckningsmattor eller trägolv.

Tröskellisten är det bästa valet när huset ska vara lätt tillgänglig vare sig det är med rullstol, rollator, käpp, eller för någon med gåsvårigheter.