Griptång

En griptång gör det enkelt att få tag i saker som annars kan vara svåra att nå. Vi har flera griptånger med olika längder och funktioner. När du först har vant dig vid en griptång, blir det snabbt till ett värdefullt redskap i vardagen. Den kan plocka upp saker från golvet och nå saker som är placerade högt uppe. Griptången kan vara en hjälp till påklädningen, du har lättare att nå kläderna men också till att få kläderna på.

1