Förstoringsglas

Textstorleken i tidningar, veckotidningar och liknande är ibland så liten, att den kan vara otroligt svår att läsa. Håller du också med om detta, bör du prova med ett förstoringsglas. Har man först vant sig vid att läsa dagens tidning med en lupp så vill man sällan vara utan den igen.

9 artiklar

per sida

9 artiklar

per sida


Hur fungerar ett förstoringsglas?

Ett förstoringsglas påminner på många sätt om helt vanliga glasögon. Glaset förstorar med hjälp av en svag krökning på översidan, som ger en böjning av ljuset. Böjningen gör så att, dina ögon uppfattar bågen som om den är större än den egentligen är. På så vis, kan man säga att ett förstoringsglas "lurar" ögat, att texten plötsligt ser större ut.

Desto större förstoring som du vill ha, desto mindre kan glaset vara. Den maximala diametern för ett runt förstoringsglas är 2x förstoringen är cirka 12 cm. Om man vill ha större förstoring, kommer glaset att vara mindre. Det är också förklaringen varför ett mikroskop är så litet.En lupp kan fås med olika förstoringsnivåer

När du ska köpa ett nytt förstoringsglas, ska du komma ihåg att jämföra hur mycket de förstorar. Det är olika från lupp till lupp hur stor förstoring du uppnår. Lägg märke till dock, att några luppar är uppdelade i flera områden, som ger olika förstoring. Detta gäller till exempel för vårt förstoringsglas med lampa, som både har ett stort område med 2x förstoring, och ett mindre område på glaset som ger 6x förstoring.

De mest vanliga förstoringsglasen har vanligtvis denna intervall, det vill säga från dubbelt upp till sexdubbel förstoring. Har man behov för ännu kraftigare förstoring än detta, är det ofta nödvändigt med ett mikroskop istället.

Vilken lupp du ska välja beror i hög grad på vad den ska användas till. Det är olika hur mycket förstoring som du vill ha, och i de flesta fall används en lupp som supplement till glasögon.En läslupp är ett praktiskt hjälpmedel

Det finns inte någon detaljerad beskrivning för vilket användningsområde som en läslupp täcker. Därför kan man runt omkring sig hitta otroligt många olika typer av förstoringsglas och luppar, alla säljs under beteckningen ”läslupp”. Några av dem är helt enkelt förstoringsglas, medan andra har stativ med ett band som kan hängas runt halsen eller liknande.

Här på Shoppo tillhandahåller vi en läslupp för nedsatt syn, där handtaget är vinklat i förhållande till själva glaset. Det gör, att man enkelt kan föra förstoringsglaset över texten medan man läser.En lupp med lyse gör det lättare att läsa

Har du svårt för att läsa nyheterna i tidningen eller texten i en bok, så beror det vanligtvis på en kombination av två orsaker. För det första är det viktigt, att du har tillräckligt med ljus, så att texten står ut klart och tydligt. För det andra ska texten ha en storlek som gör, att du kan läsa utan att anstränga ögonen.

Ignorerar du en eller bägge orsakerna, kan du med tiden känna att ögonen blir lite ansträngda, vilket ofta kan leda till huvudvärk. Ett förstoringsglas med lampa kan i hög grad avhjälpa detta. Om du använder den här typen av förstoringsglas får du för det första texten gjord större, så att du inte behöver kisa med ögonen. Samtidigt får du en lampa som lyser direkt på texten, så att du inte är beroende av, att en bords- eller golvlampa står i rätt position i förhållande till boken.Personer med nedsatt syn har en speciell fördel med, att använda en lupp eller förstoringsglas

Som utgångspunkt så kan alla ha användning av ett förstoringsglas av och till, men det är utan tvivel personer med nedsatt syn som ofta upplever den största fördelen med att använda en lupp eller ett förstoringsglas. Helt vanliga tidningar och böcker har dessvärre ofta en förhållandevis liten text, som det kan vara svårt att läsa.Använd en lupp som praktiskt hjälpmedel till frimärken eller mynt

De flesta förstoringsglas och luppar köps normalt av personer, som ska använda dem som läsglas. Vi säljer dock emellertid också en del till frimärkssamlare och myntsamlare, då båda två kräver, att man kan själv observera små detaljer.

Vid dessa tillfällen kan det vara en fördel med en bordslupp, lupplampa eller ett förstoringsglas, som kan sättas fast på bordskanten.Luppglasögon är gjorda för att läsas med

Det vanliga förstoringsglaset är å ena sidan lätt att använda – men å andra sidan kräver det, att du hela tiden sitter med det i handen, medan du långsamt för det över det du läser. Därför kan luppglasögon då och då vara ett bättre redskap. Luppglasögon fungerar enligt samma principer, och gör det möjligt att läsa på förhållandevis kort avstånd.

Luppglasögon är alltså endast två luppar eller förstoringsglas, som av praktiska orsaker är monterade i glasögonbågar. För att få bästa resultat med luppglasögon ska de framställas specifikt till individen. Därför har vi valt att inte tillhandahålla dessa här på Shoppo.

Det är viktigt att observera, att luppglasögon kräver, att du håller boken närmare ögonen, än du ofta gör när du läser. Hur nära beror på de individuella luppglasögonen. För några bågar kan boken hållas på 20 centimeters avstånd, medan för andra glasögon så kan boken på sin höjd vara på 5-10 centimetersavstånd från dina ögon.Förstoringsglas till barn bör vara lite mindre

Är du ute efter en lupp som ska användas av barn, ska du vara uppmärksam på storleken. För det första ska förstoringsglaset ha ett handtag, som enkelt kan hanteras av en barnhand. Dessutom ska glaset heller inte vara för stort.