Blodtrycksmätare

Med en bra blodtrycksmätare kan du hela tiden hålla ett öga på hur ditt blodtryck utvecklar sig under en tid. I denna kategori finner du vårt urval av bra blodtrycksmätare från Omron, som är en av världens främsta verksamheter för utvecklande av blodtrycksapparater.

2 artiklar

per sida

2 artiklar

per sida

Hur fungerar en blodtrycksmätare?

Nästan alla har vid en eller flera tidpunkter i livet provat att mäta sitt blodtryck. Det är bland annat något som görs under förebyggande besök hos läkaren, men nu finns också ökat intresse att själv köpa en blodtrycksmätare.

Innan du bara tar fram siffror och resultat på en skala rekommenderar vi emellertid, att du först läser lite om hur blodtrycksmätning fungerar och vad de olika siffrorna egentligen betyder. På det sättet får du en bättre förståelse för blodtryckets betydelse och det blir lättare att förstå ett för högt eller för lågt blodtryck.

Att mäta blodtrycket är en snabb och enkel metod att få uppgift om tillståndet för båda hjärtat och blodkärlen.

En blodtrycksmätare består av två delar:
- En såkallad ”manschett”, som är ett slags bälte med kardborrslutning som spänns runt om handleden eller överarmen. En manschett innehåller en uppblåsbar ballong och den kan därför skapa ett tryck mot armen när ballongen fylls.
- En blodtrycksapparat, som manschetten är kopplad till med hjälp av en ledning

Det finns många blodtrycksmätare på marknaden och de kan därför variera lite i utseende från märke till märke, men den grundläggande funktionen och sättet blodtrycket mäts på är identiskt.

Själva principen bakom blodtrycksmätning består av att stoppa blodcirkulationen till armen genom att blåsa luft in i manschetten. Därefter släpps luften långsamt ut ur manschetten, så blodet igen får möjlighet att strömma ut i armen.

När trycket nåtts,släpps luften långsamt ut, kommer hjärtats slag göra så att blodet strömmar ut i armen med ett angivet tryck – och detta tryck registrerar blodtrycksmätaren. Detta tryck kallas i dagligt tal det högsta värdet och har facklig term ”det systoliska trycket”.

Vid en tidpunkt kommer trycket från blodet att överstiga det yttre trycket som manschetten ger. Vid den tidpunkten registreras ”det diastoliska blodtrycket”, som är det lägsta värdet i ett uppmätt blodtryck. Därefter kan du på blodtrycksapparaten läsa resultatet – t ex. ”140/90” – och i dagligt tal ”140 över 90”. Vi kommer gå in närmare på skalorna och siffrornas betydelse senare.Varför är det viktigt att känna till sitt blodtryck?

Riktigt många skandinaver lider av antingen för lågt eller för högt blodtryck. Det är emellertid en farlig sjukdom, då man själv i många fall inte märker det i vardagslivet. Ett för högt blodtryck ökar risken för sjukdomar som hjärtkramp och blodproppar. Studier har dessutom visat att för högt blodtryck är den största orsaken till hjärtkärlsjukdomar.

Här i västvärlden anses för högt blodtryck som ett av de största hälsoproblemen. I många fall sammanfaller ett högt blodtryck med eventuell övervikt eller diabetes.

Genom att hela tiden följa ditt blodtryck får du alltså en bra och förnuftig inblick i din egen hälsa. Det finns dessutom många blodtryckssänkande behandlingsformer idag, så i förhållande till tidigare är det enkelt att göra något åt det – om man märker att något är fel med ens blodtryck.Vad är skillnaden på blodtrycksmätning på överarm och underarm?

Både hos Shoppo och både hos de flesta andra leverantörer kan man köpa blodtrycksmätare som används antingen till överarmen eller på handleden/underarmen. Som utgångspunkt är överarmen alltid att rekommendera. På överarmen är nämligen blodtrycket högre och mätningarna blir därför mer exakta.

Å andra sidan är det i många fall snabbare att göra en mätning på handleden, då man bara ska ta upp skjortan eller tröjan lite. Dessutom har en blodtrycksapparat till handleden den fördelen, att allt ”sitter ihop”. Det finns alltså en liten skärm på själva kardborrbandet, så du ska inte hålla på med kablar eller hålla ordning på olika enheter.

När man mäter sitt blodtryck hos läkaren eller på sjukhuset är det alltid på överarmen. Det ska dock tilläggas, att man kan få behov av en större eller mindre manschett vid mätning på överarmen. Blodtrycksmätare levereras alltid med en manschett, som är godkänd för en given omkrets av armen, t ex. från 22 till 42 cm. I några fall kan man köpa till en större eller mindre manschett löst om detta är nödvändigt.Omron blodtrycksmätare är bland de bästa på marknaden

Det finns ett stort urval av blodtrycksmätare och i förhållande till tidigare är det inte längre en speciell produkt, som bara finns hos speciella leverantörer. Därför är det viktigt att du känner till följande två förkortningar:

BHS – British Hypertension Society
ESH – EuropeanSociety of Hypertension

Som namnet antyder så är det tal om två organisationer som båda har som mål attkvalitetssäker utrustning för blodtrycksmätning. Omron är det främsta märket i branschen och deras blodtrycksmätare testas och kvalitets godkänns av minst en av de två organisationerna och standardiseringarna.

Det betyder att du som kund tryggt kan köpa en Omron blodtrycksmätare utan att sätta dig in i långa och tekniska förklaringar.

Omron har ett mycket stort sortiment av olika utrustning för blodtrycksmätning – allt från billiga modeller till användning i hemmet till ytterst komplexa lösningar för praktiserande läkare och sjukhus. Hos Shoppo har vi valt att göra det enkelt för dig som kund genom att endast erbjuda de modeller som är bäst lämpade för personlig användning.Vad är ett rimligt blodtryck hos äldre?

Även om alla människor är olika, så är det likaväl några fasta ramar för vad blodtrycket bör ligga på. Det kan delas upp i tre kategorier:

För lågt blodtryck: 100/60 eller lägre
Normalt blodtryck: 120/80
Högt blodtryck: 140/90 för personer under 60 år och 150/90 för personer över 60 år

Om ditt blodtryck ligger någonstans mellan normalt och högt kan det vara en fördel att få ner det till en lägre nivå. För att kunna påverka ditt blodtryck i en positiv riktning bör du börja med att identifiera orsaken till den nuvarande nivån. Det är något som du som utgångspunkt bör göra i samarbete med din läkare, men några av orsakerna är bl a. Övervikt, stress, rökning och ohälsosam kost.Mitt blodtryck är för högt – vad ska jag göra?

Har du för högt blodtryck så är det viktigt att ta hand om situationen. Det är emellertid viktigt att nämna, att det inte är något som kan göras från ena dagen till den andra, men däremot en process som i vissa fall kan vara långvarig.

Därför bör du konsultera din läkare, så ni i tillsammans kan tillrättalägga ett personligt anpassat program med mål att få blodtrycket normalt. Ofta innebär det t ex. omläggning av kosten, mer motion och eventuellt att sluta röka. Om det höga blodtrycket kan relateras till stress är det givetvis viktigt att det hanteras efter normala metoder för stresshantering.

Läkaren har dessutom möjlighet att skriva ut en mängd olika medicinska preparat som har en blodtryckssänkande effekt. Flera experter rekommenderar emellertid att man börjar med att ändra sin livsstil och hanterar orsakerna istället för att enbart använda sig av medicin.